Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng nhằm xác định trường mầm non đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và tái công nhận chuẩn Quốc gia theo Thông tư 19/ 2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Xem thêm

Góc phụ huynh

Thư viện ảnh

  • 14642993 195379990898468 1026002906 n

  • khai giảng năm học

  • khai giảng năm học

  • văn nghệ

  • khai giảng năm học 2017-2018

  • khai giảng năm học 2017-2018

  • khai giảng năm học

  • khai giảng năm học 2017-2018

  • 14593656 195379840898483 83160974 n

  • văn nghệ