Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ nhà trẻ

Tổ nhà trẻ

Cập nhật lúc : 08:56 08/04/2015  

TỔ NHÀ TRẺ

Tổ nhà trẻ dưới sự chỉ đạo của cô phó hiệu trưởng Nguyễn Thi Tuyết

Tổ gồm có 4 thành viên do cô Trần Thị Thanh Kim Huệ làm tổ trưởng tổ chuyên môn

1. Trần Thị Thanh Kim Huệ

2. Hồ Thị Thắm

3. Lê BLúp Hách

 

Số lượt xem : 381