Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:38 25/06/2020  

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN A ĐỚT                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 65  / KH-MNAĐ                                             A Đớt, ngày 25 tháng 8  năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

TRƯỜNG MN A ĐỚT GIAI ĐOẠN 2015- 2020

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Trường Mầm non A Đớt được tách ra từ Trường Tiểu học A Đớt và được thành lập theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới.

Trường có 2 cơ sở với tổng diện tích là 4599,7m2. Cơ sở chính có diện tích 2447,4 m2,  được đóng tại thôn Chi Lanh-Aro; cơ sở 2 có diện tích 2152,3 m2 được đóng tại thôn La Tưng. Trường có 06 nhóm, lớp/182 cháu, trong đó nhà trẻ 35 cháu/1 nhóm, mẫu giáo147 cháu/5 lớp; có 13 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng được nâng cao; thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định.

Hội đồng sư phạm trường MN A Đớt  đã nhận thức được rằng Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này, đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại, đồng thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện A Lưới nói chung, A Đớt nói riêng. Trường MN A Đớt chủ động đề xuất Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục 10 năm là thể hiện trách nhiệm với cha mẹ học sinh và sự nghiệp giáo dục - đào tạo trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

          Kế hoạch chiến lược phát triển MN A Đớt giai đoạn 2015 -2020 và tầm nhìn đến năm 2025, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.  

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH .

1.Điểm mạnh.

a)Về đội ngũ cán bộ giáo viên:

- Hiện nay, Trường có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó: CBQL 03; GV 13; Nhân viên 09; có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm tỷ lệ 75 %.

- Trường có bộ máy và cơ cấu tổ chức đầy đủ đúng theo quy định. Ban giám hiệu luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nắm chắc nội dung chương trình và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng có kinh nghiệm, có năng lực và nhiệt tình trong công tác.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đạt hiệu quả cao

- Từ năm học 2013-2014 đến nay trường MN A Đớt đã không ngừng phấn đấu cải tạo để có được khuôn viên, sân trường xanh -  sạch-  đẹp an toàn, để xây dựng trường học thân thiện và an toàn

b) Về cơ sở vật chất:

Tổng số phòng học: 06 ( 1 nhóm trẻ - 5 lớp mẫu giáo )

Nhà bếp:  02

Phòng BGH:   01

2. Điểm hạn chế.

 Đội ngũ giáo viên còn non về kinh nghiệm trong giảng dạy, thiếu tính chủ động sáng tạo trong việc lập kế hoạch GD.

Về phong trào hội thi giáo viên dạy giỏi, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm các cấp đạt hiệu quả chưa cao.

Cơ sở vật chất còn thiếu như phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc của hiệu bộ, một số thiết bị còn thiếu và chưa được đầy đủ.

*Nguyên nhân:

Đội ngũ giáo viên đa số tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên thiếu nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin chưa tốt.

3. Thời cơ:

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, với quy mô trường lớp, trang thiết bị đáp ứng điều kiện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt học tập nhằm nâng cao chất lượng CSGD toàn diện cho trẻ, thu hút số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã A Đớt ra lớp từ nhà trẻ, mẫu giáo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm.

Đội ngũ cán bộ giáo viên đa phần là giáo viên trẻ khỏe nhiệt tình, được đào tạo chuẩn và trên chuẩn cao, có một số giáo viên năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá vững vàng.

Được phụ huynh tín nhiệm nên đã cổ vũ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục của nhà trường ngày một phát triển.

Những cán bộ, giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình và cầu tiến.

Xu thế phát triển và nhu cầu giáo dục chất lượng  ngày càng cao.

4. Thách thức:

- Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, tính năng động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong công tác phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi trên cơ sở đảm bảo từ 97 % trẻ trở lên ra lớp có chất lượng chăm sóc giáo dục, phấn đấu đạt trường có chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng – giáo dục cao.

- Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

- Đẩy mạnh ứng dụng  công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác.

- Từng bước tu sữa,  nâng cấp,  xây dựng cơ sở vật chất ngày một hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

III. XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ TẦM NHÌN:

1. Sứ mệnh:

- Trường Mầm non A Đớt tạo dựng được môi trường học tập “ Thân thiện-Học sinh tích cực” Phát huy tốt tính tích cực sáng tạo và năng lực tư duy của trẻ, trường phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, được phụ huynh tín nhiệm. Hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có chất lượng giáo dục cao

2. Các giá trị:

- Tinh thần đoàn kết

- Tính khát vọng vươn cao

- Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Tình nhân ái

- Tinh thần hợp tác

- Trình độ tay nghề giáo viên vững vàng.   

3.Tầm nhìn:

Là một trong những trường có uy tính về chất lượng CSGD trẻ trong địa bàn xã A Đớt, trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường an toàn và thân thiện, trẻ có cơ hội tham gia học tập vui chơi đạt yêu cầu cao phù hợp với sự phát triển của thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

- Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường đoạn 2015 - 2020 nhằm xác định rõ  mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển đi lên của nhà trường và đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đổi mới giáo dục mầm non.

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của sở giáo dục, của PGD&ĐT A Lưới. Trường Mầm non A Đớt  cùng các trường mầm non trong toàn huyện có định hướng nhằm xây dựng ngành giáo dục của huyện A Lưới theo kịp yêu cầu phát triển giáo dục của các huyện miền xuôi trong toàn tỉnh.

1/. Mục tiêu:

1.1. Các mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

- Phấn đấu giai đoạn 2015 - 2020  trường được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non. Đến giai đoạn 2020 - 2025 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 2.

1.2 Các mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2018 trường mầm non A Đớt đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mức độ 1.

- Đến năm 2020 phấn đấu trường mầm non A Đớt  đạt chuẩn quốc gia  mức độ 1.

- Đến năm 2019 trường mầm non A Đớt phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mức độ 2.

- Đến năm 2025 trường mầm non A Đớt  phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Chỉ tiêu chiến lược:

2.1. Chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng cao:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính.

- Áp dụng tốt CNTT trong quản lý và dạy học.

- Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, đầu tư bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tổ khối đổi mới thực chất nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, tự học bồi dưỡng thường xuyên.

- Năng lực chuyên môn của CBGVNV được đánh giá khá giỏi trên 85 %.

- 80% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

- Có  50 % số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin và tăng lên 10% hàng năm.

- Phấn đấu hàng năm đều có CB, GV, NV theo học các lớp nâng chuẩn Cao đẳng, Đại học phấn đấu đến năm 2019  đạt trình độ trên chuẩn 95% trở lên, và tiếp tục phấn đấu đến năm 2020 có 100 % giáo viên trên chuẩn.

2.2 Chất lượng học sinh: 

- Nhà trẻ:  đạt tỷ lệ chuyên cần  85 - 90 %

- Mẫu giáo: đạt tỷ lệ chuyên cần 95 - 98 %

- Đối với trẻ 5 tuổi: đạt tỷ lệ chuyên cần 98-100%.

- 90-95 % trẻ có sức khỏe bình thường về chiều cao và cân nặng.

- 95-98% trẻ phát triển nhận thức theo bộ chuẩn phát triển trẻ em do Bộ ban hành.

- 95-100% trẻ em DTTS được tăng cường Tiếng Việt sẳn sàng vào lớp 1.

- 95-100% trẻ em được nâng cao tầm vóc.

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non:

- Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, đầu tư bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng giới thiệu nguồn cán bộ kế cận.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn kể cả hình thức, nội dung sinh hoạt, tổ chức hội thảo, hội giảng chuyên đề, tự học bồi dưỡng thường xuyên và tăng cường thảo luận nhóm.

2.4. Cơ sở vật chất:

Có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng ban giám hiệu đạt chuẩn về diện tích và chất lượng, có đầy đủ các phương tiện dạy học hiện đại phục vụ tốt cho nhu cầu thực tế.

2.5. Các cuộc vận động, phong trào thi đua:  

Tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với ba nội dung lớn: Trách nhiệm trong công việc, noi gương trong đời sống, dân chủ trong hoạt động.

Thi đua dạy tốt học tốt gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” thành phong trào hành động thiết thực, cụ thể, thường xuyên trong GDMN.

Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, giữ mối quan hệ ứng xử thân thiện, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.

Duy trì việc đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và bản sắc văn hoá của địa phương, chủ động đưa các hoạt động Lễ -Hội đã được tổ chức đạt hiệu quả của cấp học như: Liên hoan hát dân ca trò chơi dân gian, Tết trung thu, Tết thiếu nhi, tết Nguyên Đán… thành các hoạt động Lễ -Hội thường xuyên của trường.

V. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG:

 - Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho nhu cầu CSGD trẻ phát triển toàn diện.

 - Đẩy mạnh đổi mới phươg pháp dạy học, tăng cường giáo dục kỉ năng sống và đánh giá HS theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi HS.

 - Nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV.

 - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.

 - Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà tường.        

VI.  MỤC TIÊU, PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1. Mục tiêu chung:

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

2. Phương châm hành động và các phong trào thi đua:

- Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 3 nội dung lớn: “Trách nhiệm trong công việc, noi gương trong đời sống, dân chủ trong hoạt động”; với chủ đề: “Đổi mới thực chất hiệu quả, nâng cao chất lượng bền vững” thành phương châm hành động “ Năng động-Sáng tạo”; “ Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì các cháu thân yêu” thực hiện song song với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trở thành phong trào hành động thiết thực, cụ thể, thường xuyên trong GDMN.

- Tăng cường rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.

- Thường xuyên phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ mà nòng cốt là phong trào “dạy tốt học tốt”; phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học đạt chất lượng.

VII. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với thực hành, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động khám phá, trãi nghiệm thông qua môi trường học tập sinh hoạt và vui chơi của trẻ.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực,đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh UDCNTT, phấn đấu 100% CBQL và 90 % giáo viên UDCNTT đạt hiệu quả, trong đó giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi đạt 100%.

-  Có ít nhất 25% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:

- Tham mưu trang thiết bị dạy học  đảm bảo cho ứng dụng thực tiển và trang bị theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp”, “ thi đua xây dựng trường học an toàn thân thiện học sinh tích cực ” , “ An toàn, phòng chống tai nạn thương tích ”.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng trang Web của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tích cực học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công tác.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

Huy động được các nguồn lực: Ngân sách Nhà nước; các nguồn lực từ  công tác xã hội hoá, PHHS, các cá nhân tham gia vào việc phát triển chiến lược giáo dục nhà trường.

6. Lộ trình thực hiện kế hoạch phát triển chiến lược giáo dục:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 – 2017

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017 – 2019

- Giai đoạn 3: Từ năm 2019 – 2021

- Giai đoạn 4: Từ năm 2021 – 2025

VIII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC:

1. Các giải pháp chủ đạo:

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược. 

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu. 

- Tranh thủ sự đồng thuận của các tổ chức, đoàn thể, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong Nhà trường; tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

           2. Các giải pháp cụ thể        

2.1.  Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với cộng đồng xã hội. 

- Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của Ngành.  

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, tổ văng phòng, cán bộ đoàn thể. 

2.2.  Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy. 

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong nhà trường.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn; cán bộ đoàn thể. 

          2.3. Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ :       

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. 

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc. 

- Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, trách nhiệm, năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường. 

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường. 

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, các phó hiệu trưởng.      

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

- Cuối chủ đề rà soát, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

- Tổ chức tốt công tác xây dựng kế hoạch giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm ”.

- Các lớp MG 5 tuổi tiếp tục triển khai sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục MN.

- Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn; đội ngũ giáo viên. 

2.5. Đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất:

- Tham mưu với UBND xã A Đớt và UBND huyện A Lưới xây dựng phòng học đủ đạt chuẩn và các phòng chức năng giáo dục thể chất.

- Quy hoạch và đề nghị Phòng GD-ĐT và UBND xã A Đớt, Huyện có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho Nhà trường theo hướng đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020.

- Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường bước đầu qua hộp thư điện tử, kế đến là hệ thống nối mạng nội bộ và hướng tới tương lai là website của Trường. 

- Tranh thủ các dự án và sự tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và Hội CMHS, các nguồn lực bên ngoài cải tạo sân chơi, bãi tập cho các cháu. 

- Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC; Bí thư Đoàn; Tổ văn phòng   

2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:

- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của nhà Trường. 

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi. 

- Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh cho công tác CSGD trẻ. 

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực đầu tư. 

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, Kế toán, Trưởng ban Hội CMHS. 

2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường. 

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… 

- Khuyến khích giáo viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành. 

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ văn phòng. 

3. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể của toàn trường. 

- Tổ chức đánh giá thực hiện việc kế hoạch hành động hàng năm của đơn vị và thực hiện kế hoạch chiến lược toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm, hàng kỳ, hàng tháng, hàng tuần) trong đó, mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. 

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực. 

- Chủ động xây dựng các chuyên đề phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.  

3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi; xứng đáng là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. 

- Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân với phương châm “ Nổ lực của cá nhân là thành công của tập thể ” và khẩu hiệu hành động Kiên trì – Vượt khó – Vươn lên”

4. Trách nhiệm của phụ huynh và Ban Đại diện cha mẹ học sinh

- Phối hợp với nhà trường, chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của các giá trị cốt lõi của kế hoạch chiến lược.

- Hỗ trợ tinh thần, vật chất.…..giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của kế hoạch chiến lược. 

X. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ: 

1. Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện A Lưới.

-  Đề nghị lãnh đạo Phòng GD-ĐT phê duyệt kế hoạch chiến lược của đơn vị và tư vấn cho trường trong các hoạt động triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, tiến độ.

- Tham mưu đề xuất với Sở GD-ĐT, UBND huyện Alưới  hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để trường MN A Đớt thực hiện mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2019 - 2020.

2. Đối với UBND xã A Đớt.

Đề nghị UBND hỗ trợ cơ chế chính sách, tài chính đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giúp cho trường MN A Đớt thực hiện mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2019 - 2020 như Nghị quyết của Đảng bộ xã A Đớt đề ra và kế hoạch chiến lược của Nhà trường. 

          3. Đối với UBND Huyện  A Lưới.

 Đề nghị cấp ủy Đảng, UBND, HĐND huyện hỗ trợ cơ chế chính sách, tài chính đầu tư xây dựng  phòng học và phòng chức năng theo quy cách chuẩn đảm bảo thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, giúp cho trường MN A Đớt đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2019 - 2020.

Trên đây là toàn bộ "Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của Trường MN A Đớt giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025". Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động, sát hợp với tình hình thực tế của  nhà  trường, địa phương và yêu cầu phát triển của Ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giáo dục huyện nhà giai đoạn 2015– 2020.

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT( để b/c);

-Lưu VT.

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………………………………

.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

 

 

PHÊ DUYỆT  CỦA PHÒNG GD & ĐT

 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                     

 

                                                                         

Tải file 1  

Số lượt xem : 11

Các tin khác