Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:02 15/11/2015  

Thông báo về việc Đảng viên viết bản kiểm điểm

Tập thể Đảng viên trường Mầm non A Đớt viết bản kiểm điểm chuẩn bị phân loại Đảng viên

Mẫu 1 dành cho BGH

Mẫu 2 dùng cho Đảng viên thường 

Lưu ý: tải five về làm theo mẫu

Tải file 1  

Số lượt xem : 546

Các tin khác