Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 2019
Thực hiện theo hướng dẫn 01/HDLT-LĐLĐ-PGDĐT ngày 11 tháng 09 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ...

  • Hội nghị
    Sáng nay, 30/9/2017, trường màm non A Đớt long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ ...

  • GIAO LƯU BÉ KHÉO TAY
    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT, ngày 06 tháng ...

Trang 1/3
1 2 3